Lex Est Quod Notamus

NOTARIUSZ

Izabela

Zakrzewska

ul. Orkana 13/4 10-012

Olsztyn


tel.:
(89) 527 94 41
fax:
(89) 527 94 41
Godziny urzędowania:
  • pn. - pt.: 8:00 - 16:00

OPŁATY NOTARIALNE

Wszystkie pobierane przez notariusza opłaty wynikają z przepisów prawa. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące sposobu ich wyliczania. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Kancelarią w celu obliczenia całkowitych kosztów.

Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera:

Pobrane przez notariusza podatki są odprowadzane na konto właściwego Urzędu Skarbowego, a opłaty sądowe na konto sądu prowadzącego księgę wieczystą.

OPŁATY SĄDOWE

Opłaty sądowe należy uiścić jeżeli w treści aktu notarialnego znajduje się wniosek do sądu wieczystoksięgowego, przy czym za każdy wpis pobierana jest odrębna opłata:

Przykładowo jeśli chcemy założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz wpisać w niej hipotekę należy uiścić opłatę: za założenie księgi wieczystej - 60 zł + od wniosku o wpis w księdze wieczystej uprawnienia - 200 zł + od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki - 200 zł = 460 zł opłaty sądowej

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Notariusz dokumentując wymienione niżej czynności ma obowiązek pobrać wskazany podatek i wpłacić go na konto Urzędu Skarbowego:

Przykładowo przy sprzedaży nieruchomości za cenę 200.000,00 zł zapłacimy 2% podatku pcc od tej kwoty, tj. 4.000,00 zł.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Notariusz dokumentując umowę darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie ma obowiązek pobrać wskazany podatek i wpłacić go na konto Urzędu Skarbowego.

UWAGA!
Jeśli nabycie z tytułu darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności nastąpi na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest ono ZWOLNIONE od tego podatku.

W innych przypadkach wysokość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu darowizny i stopnia pokrewieństwa darczyńcy oraz obdarowanego (tj. od grupy podatkowej do jakiej należy obdarowany).

Do I grupy podatkowej od której pobierany jest podatek zalicza się teściów, zięcia i synową; Do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; Do grupy III - innych nabywców.

Kwoty wolne od podatku dla poszczególnych grup podatkowych przedstawiają się następująco:
1) 9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
2) 7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
3) 4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:


Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
ponad do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
10278 3%
10278 20556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
10 278 7%
10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
10 278 12%
10 278 20 556 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł


Przykłady:
TAKSA NOTARIALNA

Maksymalną stawkę taksy notarialnej wylicza się na podstawie wartości czynności (np. ceny sprzedaży, wartości nieruchomości):

do 3 000 zł 100 zł
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

Połowa (1/2) maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

Jedna czwarta (1/4) maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi za sporządzenie:

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

Maksymalna stawka wynosi:

1) za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

2) za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł,
3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł,
4) za poświadczenie pozostawania przy życiu:


5) za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Inne czynności
Za dokonanie czynności notarialnej, niewymienionej powyżej, maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 200 zł.
Jeżeli notariusz dokonał czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, może ustalić wynagrodzenie zwiększone o kwotę liczoną za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu w wysokości:

PODATEK VAT OD TAKSY NOTARIALNEJ

Do wyliczonej taksy notarialnej za udokumentowanie danej czynności oraz sporządzenie wypisów należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT, wg. obowiązującej stawki 23%.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.